Handreiking voor boswachter & boer Nr 8: Bemesten kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en vochtig weidevogelgraslanden (13.01)

Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 8: Bemesten kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en vochtig weidevogelgraslanden (13.01). Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 2

Meer lezen? Klik hier voor de Handreikingen voor boswachter & boer 1 t/m 10

Download (pdf, 1.33 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De kwaliteit van kruiden- en faunarijke graslanden (N12.02) en ook weidevogelgraslanden (N13.01) kan op veel plekken beter. Deze serie handreikingen is opgesteld om natuurbeheerders en boeren te helpen bij het vergroten van de kruidenbedekking en -diversiteit. De serie beschrijft bij welke veldsituaties de verschillende (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 8 gaat over bemesting en hoe ruige stalmest, natuurcompost, bekalken en kali-bemesting kan helpen bij het verkrijgen van de juiste bodemomstandigheden.

Trefwoorden in Nederlands: kruidenrijk grasland, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, melkveehouderij, vlinders, weidevogels, natuurbeheer