Handleiding goed koolstofbeheer

December 2018

Sjef Staps. 2018. Handleiding goed koolstofbeheer: December 2018. 2017-038 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 30
Type: Rapport
Download (pdf, 1.53 MB)
Taal/language: Anders
Abstract / summary in English:

In deze handleiding staan maatregelen beschreven die akkerbouwers en veehouders kunnen nemen om het koolstofgehalte van hun grond op peil te houden. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van goed beheer van bodemorganischestof

Keywords in English: organische stof, koolstof, klimaatverandering, bodem, ecosysteemdienst
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In this manual, measures are described that can be taken by arable and dairy farmers in order to manage soil carbon stocks well. In addition, reasons for good agricultural management of organic matter are outlined.

Keywords in English: carbon care, organic matter, management, climate, soil, ecosystem services