‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername

Jan de Wit, Udo Prins, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. ‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername. Vfocus. September. p. 14-16.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.20 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In V-focus van november vorig jaar werd beschreven hoe schaalvergroting in de landbouw een logisch gevolg is van de gestegen kosten voor arbeid en dalende kosten voor kapitaal. Een vervolgvraag bij deze stijgende waarde van de bedrijven is: hoe kunnen deze bedrijven in de nabije toekomst nog overgenomen worden?

Trefwoorden in Nederlands: bedrijfsovername, landbouw, economie, melkveehouderij