‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername

Jan de Wit, Udo Prins, J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. ‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername. Vfocus. September. p. 14-16.
Aantal pagina's: 3
Soort document: Vakblad artikel
Download (pdf, 0.20 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In V-focus van november vorig jaar werd beschreven hoe schaalvergroting in de landbouw een logisch gevolg is van de gestegen kosten voor arbeid en dalende kosten voor kapitaal. Een vervolgvraag bij deze stijgende waarde van de bedrijven is: hoe kunnen deze bedrijven in de nabije toekomst nog overgenomen worden?

Trefwoorden in Nederlands: bedrijfsovername, landbouw, economie, melkveehouderij