Grond diepmengen: Diepere beworteling en meer droogtetolerantie

Pieter R.A. Struyk, Gerard Oomen, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Grond diepmengen: Diepere beworteling en meer droogtetolerantie. Vfocus. januari. p. 32-35.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.25 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op een biologisch melkveebedrijf is een proef uitgevoerd om het effect van diepmengen van de bodem te meten op verdeling van organische stof, bewortelingen en grasopbrengst. Spitten van de bodem op 80 cm leverde twee ton drogestof uit gras meer op.

Trefwoorden in Nederlands: Organische stof, mengen, teeltlaag, opslag, koolstof, kruidenrijk, productie, N-uitspoeling, beworteling, bodemleven, bodemstructuur, indringingsweerstand