Goed bodembeheer op veen boert beter

Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2014. Goed bodembeheer op veen boert beter. 2014-005 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 20
Type: Brochure
Download (pdf, 1.25 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veehouders in het veenweidegebied hadden het gevoel, dat er ten opzichte van zand en klei, te weinig aandacht is voor onderzoek naar de bodemkwaliteit op veen. De aanleiding van dit netwerk was om de kennis over bodemkwaliteit in het algemeen en specifiek over veenbodems te ontsluiten. Veehouders wilden in het netwerk meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en –beheer op grasproductie. Doel van de deelnemers was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen, en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit verder te verbeteren.

Trefwoorden in Nederlands: Veen, bodemkwaliteit, veehouderij, veenweidebebied, grasproductie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This brochure is a product of the Dutch farmers' network 'Good soil management for better farming on peat soils'. This network was founded because dairy farmers in the Dutch peat meadow areas felt that not enough research was being done on soil quality issues in peat soils, compared to sand and clay soils. The aim of the network was to unlock knowledge about soil quality in general and peat soils in particular. Specifically, participating farmers wanted to gain a better understanding of the effect of soil quality and soil management on grass production. Their objective was to develop a checklist for assessing soil quality, and to try out measures for improving soil quality.

Keywords in English: Peat, soil quality, dairy farming, peat meadow areas, grass production