Gezonde grondruil tussen melkveehouders en bollentelers

Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2013. Gezonde grondruil tussen melkveehouders en bollentelers. 2013-014 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 28
Type: Brochure
Download (pdf, 1.85 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 0,00
Artikelnummer: 2013-014 LbD
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze brochure van het Praktijknetwerk Gezonde Grondruil kijken we naar de “do’s en don’ts” bij grondruil. In grote lijnen hebben we in drie stappen gewerkt:
"Stap 1: Wat kost het uitruilen van grasland aan bodemvruchtbaarheid?
"Stap 2: Wat kun je doen om de schade in de bouwlandfase zoveel mogelijk te voorkomen?
"Stap 3: Hoe kun je de herinzaai van grasland na de bouwlandfase het beste weer opstarten?

De voornaamste conclusie van het Praktijknetwerk is dat het belangrijk is dat veehouders en bollentelers met elkaar het gesprek aangaan. In deze brochure treft u onder meer een checklist aan die als leidraad voor dit gesprek kan worden gebruikt.

Trefwoorden in Nederlands: grondruil, bollenteelt
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

We consider "do's and don'ts" for land temporal land exchange between dairy farmers and bulb growers in this brochure from of the "Farmer's Network for Healthy Land Exchange". Broadly speaking, we followed three steps:
"Step 1: How influences land exchange of grassland soil fertility?
"Step 2: What can be done to prevent the damage in the arable phase as much as possible?
"Step 3: How can the reseeding of the grassland after the arable phase best be initiated?

The main conclusion of the Farmer's Network is that it is important that farmers and bulb growers to have a discussion. This brochure includes a checklist that can be used as guidance.

Keywords in English: soil exchange, bulb growing