Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement

Monique W.P. Bestman, J. W. Erisman. 2016. Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement. 2015-052 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 33
Type: Rapport
Download (pdf, 0.64 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en Natuur & Milieu heeft het Louis Bolk Instituut de geschiktheid beoordeeld van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument voor het reguleren van de fosfaatproductie en grondgebondenheid van de melkveehouderij. Deze beoordeling is gedaan aan de hand van interviews met representanten uit de melkveesector (melkveehouders, adviseurs, onderzoekers en iemand van een zuivelcoöperatie) en een bijdrage van CLM Onderzoek & Advies.

Trefwoorden in Nederlands: Kringloopwijzer, fosfaatproductie, melkveehouderij, zuivel, Fosfaat, Grondgebondenheid, Milieunormen, beleid