Farmersandclimate.nl - a farmers network to reduce GHG emissions from farming

F. Wijnands, Paulien van Asperen, Hilko Ellen, Monique W.P. Bestman, Willem Buiter. 2012. Farmersandclimate.nl - a farmers network to reduce GHG emissions from farming. The European innovation partnership on agricultural productivity and sustainability - priorities and delivery mechanisms. , Brussels. 19 november 2012.
Pagina's / pages: 1
Download (pdf, 0.48 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

BoerenKlimaat.nl ('Farmersandclimate.nl') is a cooperative effort of 16 farmers (conventional and organic) in arable farming, poultry and pig husbandry, Wageningen UR and Louis Bolk Institute, farmers organizations and business partners, running from 2010-2013. The network aims to accelerate and facilitate development of farms in practice towards energy-neutral and climate-neutral farming, reducing the CO2-footprint.

Keywords in English: green house gasses, footprint
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

BoerenKlimaat.nl  is een gezamelijke inspanning van 16 boeren (akkerbouwers, pluimveehouders en varkenshouders; zowel gangbaar als biologisch), Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut, boerenorganisaties en zakelijke partners om de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw te verminderen. Het loopt van 2010 tot 2013. De werkwijze richt zich op het versnellen en faciliteren van de bedrijfsontwikkeling in de praktijk  in de richting van energie- en klimaatneutrale landbouw, waarbij de CO2 voetafdruk verminderd wordt.

Trefwoorden in Nederlands: boeikasgassen, voetafdruk