Factsheet Toepassing van (vaste) organische mest

Merel A. Hondebrink, Chris J. Koopmans, F.C.A. Pacilly. 2021. Factsheet Toepassing van (vaste) organische mest. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 8
Download (pdf, 1.41 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In natuurinclusieve landbouw is er veel aandacht voor de bodem. Een goede bodem is de basis voor een gezond gewas en een goede opbrengst. Door te bemesten met een
organische meststof wordt de bodem voorzien van organische stof en nutriënten voor de gewasgroei. Het gebruik van kunstmest en drijfmest heeft minder positieve effecten
op het bodemleven omdat het minder organische stof toevoert als voeding voor het bodemleven, en kan leiden tot een hoge uitspoeling van nutriënten. Als alternatief kan
vaste mest gebruikt worden. Op de lange termijn heeft vaste mest een positief effect op het organische stof gehalte, de bodemstructuur, bodemleven en de nutriëntenlevering.
Dit resulteert in een goede bodemkwaliteit en een hogere opbrengst van het gewas. Een gezond bodemleven kan ziekten en plagen onderdrukken en heeft ook indirect
een positief effect op sommige soorten vogels. Ruige mest of stromest kan daarnaast nestgelegenheid bieden voor vogels. In plaats van vaste mest kan ook compost of
bokashi toegepast worden als goede bron van organische stof.

Dit factsheet gaat verder in op het gebruik van vaste organische mest.

Trefwoorden in Nederlands: natuurinclusieve landbouw, vaste mest, bodem, bodemkwaliteit