Factsheet Beeldbellen in tijden van corona

Bevorderende factoren en barrières voor beeldbellen bij ouderen – een pilot studie

Olga Patijn MSc, Marie Christine Vierhout, Doortje Schroevers. 2021. Factsheet Beeldbellen in tijden van corona : Bevorderende factoren en barrières voor beeldbellen bij ouderen – een pilot studie. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.87 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sinds de corona-crisis zien zorgorganisaties dat er in de 1,5 meter samenleving nieuwe behoeftes ontstaan bij hun zorgcliënten. Veel zorgontvangers zijn momenteel in sociale isolatie komen te zitten, terwijl er juist een sterke behoefte is aan steun van familie en laagdrempelig contact met zorgverleners. De zorgorganisaties Pennemes en het Mennistenerf concludeerden in de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 dat er veel eenzaamheid was onder de bewoners van hun aanleunwoningen en in de wijk. Beeldbellen zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. In deze pilotstudie zijn er bij 11 bewoners, 2 maanden lang beeldbel ‘fotolijstjes’ geplaatst en is er gekeken naar de bevorderende factoren en barrières rondom het uitrollen van beeldbellen bij deze ouderen ter vermindering van eenzaamheid. Het bleek goed haalbaar te zijn om de bewoners te leren beeldbellen.

Trefwoorden in Nederlands: corona-crisis, zorg, isolatie, lockdown, contact, beeldbellen, ouderen