Extensivering melkveebedrijf vaak te duur

Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, K de Jong, Jan de Wit. 2021. Extensivering melkveebedrijf vaak te duur. Vfocus. november. p. 12-16.
Pagina's / pages: 5
Download (pdf, 0.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een extensievere melkveehouderij kan meer ruimte geven voor invulling van maatschappelijke opgaven, zoals stikstof, biodiversiteit, klimaat en water. Extensivering of biologisch als ontwikkelrichting van bestaande bedrijven is echter vaak financieel niet haalbaar. Dit artikel licht dat toe aan de hand van een voorbeeld uit het veenweidegebied en geeft aan wat nodig is voor deze ontwikkeling.

Trefwoorden in Nederlands: Extensivering, melkveebedrijven, biologisch, ontwikkelingsstrategieën