Evidence-based curative health promotion. A systems biology-orientated treatment of seasonal allergic rhinitis with Citrus/Cydonia comp.

Erik W. Baars. 2011. Evidence-based curative health promotion. A systems biology-orientated treatment of seasonal allergic rhinitis with Citrus/Cydonia comp.. Wageningen University, Wageningen, the Netherlands.
Pagina's / pages: 245
Download (pdf, 2.53 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

With the example of Citrus/Cydonia comp. in SAR treatment, this thesis demonstrates the safety, moderate efficacy and specific immunological working mechanism of this medicine, underscoring that CAM could be effective and might have a significant cost-saving potential, and collectively, the validity of the concept of preventive and curative health promotion.

Keywords in English: health promotion ,self care, allergic rhinitis , stepwise regression , citrus , cydonia , anthroposophy
Abstract / summary in English:

Met het voorbeeld van Citrus/Cydonia comp. voor de behandeling van hooikoorts laat dit proefschrift de veiligheid, effectiviteit en specifieke immunologische werkingsmechanismen van dit geneesmiddel zien. Aan het voorbeeld wordt tevens duidelijk dat CAM werkzaam kan zijn en dat het een belangrijk kostenbesparend potentieel heeft. Het proefschrift als geheel ondersteunt de geldigheid van het concept van preventieve en curatieve gezondheidbevordering.