Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023. Voortgangsrapportage juni 2021

Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Marianne Hoogmoed, Dennis T. Heupink, J.J.P. Cruijsen, Janjo de Haan, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2021. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023. Voortgangsrapportage juni 2021. Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen.
Pagina's / pages: 48
Type: Rapport
Download (pdf, 1.25 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De landbouwsector heeft zich gecommitteerd aan klimaatdoelstellingen. Een onderdeel daarvan is het doel om 0,5 Mton CO2-equivalenten per jaar vast te leggen in minerale landbouwbodems. Deze doelstelling is één van de twee pijlers van het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL). De tweede pijler is dat alle landbouwbodems (1.8 miljoen hectare) in 2030 duurzaam beheerd worden. Binnen het programma Slim Landgebruik is de kernvraag wat er nodig is om de doelstelling van 0,5 Mton CO2-equivalenten per jaar te halen. Dit rapport is een jaarrapportage van een meerjarige studie naar het vaststellen van de effectiviteit van landbouwkundige maatregelen voor het vastleggen van koolstof in de organische stof van minerale bodems.

Trefwoorden in Nederlands: Klimaat, Slim landgebruik, koolstof, CO2, bodem, landgebruik