Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023

Voortgangsrapportage 2020

Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Janjo de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2020. Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen.
Pagina's / pages: 50
Type: Rapport
Download (pdf, 1.86 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit onderzoek is onderdeel van het programma Slim landgebruik en komt voort uit de klimaatdoelstelling van het ministerie van LNV om maatregelen te definiëren, te monitoren en te evalueren. Het doel is om zo binnen de sector landbouw en landgebruik in 2030 een vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq. per jaar te realiseren als gevolg van het gebruik en beheer van land en bodem (voornamelijk op minerale gronden).

Trefwoorden in Nederlands: Klimaat, Slim landgebruik, koolstof, CO2, bodem, ministerie LNV, landgebruik