Ervaring met smalle weegbree in veenweiden

Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Youri Egas. 2020. Ervaring met smalle weegbree in veenweiden. Vfocus. november 2020. p. 28-30.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.31 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Smalle weegbree is bij droogte resistenter en draagt daarmee bij aan een stabielere graslandproductie. De plant kan met gras vergelijkbare of zelfs hogere producties opleveren. Dit artikel beschrijft resultaten van twee jaar onderzoek in het Project Kruidenrijk grasland met smalle weegbree voor milieukwaliteit op veengrond, gefinancierd door Zuivel.nl en uitgevoerd door KTC Zegveld en het Louis Bolk Instituut.

Trefwoorden in Nederlands: Weegbree, bodem, graslandproductie, milieukwaliteit