Equivalentie van het EKO-keurmerk: Vergelijkende studie naar Europese Biologische Pluslabels

Chris J. Koopmans, Leen Janmaat. 2014. Equivalentie van het EKO-keurmerk: Vergelijkende studie naar Europese Biologische Pluslabels. 2014-015 LbP. 2014-015 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 10
Type: Rapport
Download (pdf, 0.63 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biologische producten zijn tegenwoordig herkenbaar aan het Europees biologisch keurmerk. In principe gelden binnen de EU dezelfde regels, maar interpretaties leiden soms tot verschillen tussen de landen. Daarnaast zijn er vele private keurmerken in gebruik. Dat geldt voor Duitsland waar organisaties (Verbanden) zoals Bioland en Naturland meerwaarde creëren door hogere en aanvullende eisen te stellen en dit te ondersteunen met een eigen logo. Ook Zwitserland (geen EU lidstaat) en Zweden (KRAV) werken in die richting. Is het voor Nederland zinvol om zinvol om bij dergelijke private keurmerkorganisaties aan te sluiten aan te sluiten? Kunnen we de groei en afzet van biologisch versterken met extra verduurzamingthema’s die aansluiten bij de verwachtingen van consumenten? En over welke aanvullende thema’s hebben we het dan?

"

Het onderzoeksproject “Equivalentie EKO-keurmerk” is een beleidsondersteunend project dat mogelijk is gemaakt dankzij het biologisch amendement. Hierin zijn het Louis Bolk Instituut met Stichting EKO-keurmerk en Bionext aan de slag gegaan om te achterhalen welke duurzaamheidsthema’s binnen de EU spelen en in de private merken van de ons omringende landen van belang zijn. Hoe wordt hieraan invulling gegeven. Voor verschillende aspecten zijn de overeenkomsten en verschillen op een rij gezet.

Trefwoorden in Nederlands: EKO-keurmerk, duurzaamheid, Biologische producten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Organic products nowadays can be recognized by the European organic certification logo. In principle, certification standards are the same in all EU countries; however, different interpretations may lead to differences between countries. In addition, there are many private 'organic-plus' labels. For example, in Germany, organisations ('Verbanden') such as Bioland and Naturland create added value by imposing additional requirements for organic production, and certify the products with their own logo. This 'organic-plus' trend can also be observed in Switzerland (not an EU country) and Sweden (KRAV). Would it be a good idea for the Dutch EKO label to follow the example of these private organic certification organisations? Would additional sustainability requirements linked to consumers’ expectations help to stimulate the growth of organic production and sale of organic products in the Netherlands? What would these additional requirements be, and what sustainability themes would they cover?

"


"The research project 'Equivalency of the EKO label' is a policy support project, made possible by the amendment on EU organic certification regulations. In this project, the Louis Bolk Institute, the EKO Label Foundation and Bionext have worked together to identify the sustainability themes that are relevant within the EU and which play a role in the private 'organic' labels in countries surrounding the Netherlands. How are these themes translated into production requirements? For various aspects, the similarities and differences between existing labels have been identified.

Keywords in English: EKO label, sustainability, organic products