Enkeerd 2.0 literatuurstudie

Merijn van den Hout, Robin Walvoort, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Enkeerd 2.0 literatuurstudie. 2022-024 LbD. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 16
Type: Rapport
Download (pdf, 0.82 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om de temperatuurstijging op aarde te temperen (klimaatmitigatie) komt er steeds meer aandacht voor het idee om CO2 via koolstof langer vast te leggen in de bodem. De landbouw zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vastleggen van deze koolstof d.m.v. het verhogen van de organische stof (OS) in de bodem. In de praktijk blijkt dat na een aantal jaren (afhankelijk van grondsoort, bouwplan etc.) een evenwicht in de bodem ontstaat, dan is de opbouw van OS in de bodem gelijk aan de afbraak. Door de OS dieper in de bodem te mengen (bijvoorbeeld op 60cm diepte), verschraalt de bovenlaag, waardoor daar weer ruimte ontstaat voor het opslaan van CO2 in nieuwe OS.

In deze literatuurstudie wordt nader ingegaan op de verwachtte effecten van een diepe bodembewerking voor opslag van CO2 in OS en voor gewasopbrengsten.

Trefwoorden in Nederlands: klimaat, CO2, kooldioxide, bodem, landbouw, organische stof