Eindrapportage Veen Voer en Verder

December 2015 t/m maart 2019

Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Youri Egas, Jeroen Geurts, Karel van Houwelingen, Anna Koornneef, Frank Lenssinck, Jeroen Pijlman, Renske Vroom. 2019. Eindrapportage Veen Voer en Verder: December 2015 t/m maart 2019. 2019-036 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 63
Type: Rapport
Download (pdf, 4.17 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veen, Voer en Verder had tot doel inzicht te krijgen in nieuwe, rendabele en duurzame natte teelten bij een hoog waterpeil in het veenweidengebied. Daarbij werd gestreefd naar
het stopzetten van de bodemdaling, het verminderen van de broeikasgasuitstoot, het beperken van stikstofuitspoeling en toepassing van natte gewassen, waaronder gebruik als veevoer en strooisel op een melkveebedrijf.

Trefwoorden in Nederlands: Veenweidengebied, bodem, natte teelten, paludicultuur, stikstofuitspoeling, veevoer