Effectiveness of motivational interviewing and physical activity on prescription on leisure exercise time in subjects suffering from mild to moderate hypertension

Mats Sjöling, Kristina Lundberg, Erling Englund, Anton Westman, Miek C. Jong. 2011. Effectiveness of motivational interviewing and physical activity on prescription on leisure exercise time in subjects suffering from mild to moderate hypertension. BMC Research Notes. 4. 1
Soort document: Wetenschappelijk artikel
Taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

Background
"Physical inactivity is considered to be the strongest individual risk factor for poor health in Sweden. It has been shown that increased physical activity can reduce hypertension and the risk of developing cardiovascular diseases. The objective of the present pilot study was to investigate whether a combination of Motivational Interviewing (MI) and Physical Activity on Prescription (PAP) would increase leisure exercise time and subsequently improve health-related variables.

"

Methods
"This pilot study was of a repeated measures design, with a 15 months intervention in 31 patients with mild to moderate hypertension. Primary outcome parameter was leisure exercise time and secondary outcome parameters were changes in blood pressure, Body Mass Index (BMI), waist circumference, lipid status, glycosylated haemoglobin (HbA1c) and maximal oxygen uptake (VO2 max). Assessments of the outcome parameters were made at baseline and after 3, 9 and 15 months.

"

Results
"Leisure exercise time improved significantly from < 60 min/week at baseline to a mean activity level of 300 (± 165) minutes/week at 15 months follow up. Furthermore, statistically significant improvements (p < 0.05) were observed in systolic (-14,5 ± 8.3 mmHg) and diastolic blood pressure (-5,1 ± 5.8 mmHg), heart rate (-4.9 ± 8.7 beats/min, weight (-1.2 ± 3.4 kg) BMI -0.6 ± 1.2 kg/m2), waist circumference (-3.5 ± 4.1 cm) as well as in VO2 max (2.94 ± 3.8 ml/kg and 0.23, ± 0.34 lit/min) upon intervention as compared to baseline.

"

Conclusions
"A 15 month intervention period with MI, in combination with PAP, significantly increased leisure exercise time and improved health-related variables in hypertensive patients. This outcome warrants further research to investigate the efficacy of MI and PAP in the treatment of mild to moderate hypertension.

Keywords in English: blood pressure; health related quality of life; leisure exercise time; physical activity; prescriptive counseling
Tweede taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Achtergrond:
"Fysieke inactiviteit wordt gezien als de belangrijkste risicofactor voor slechte gezondheid in Zweden. Het is bewezen dat toename in lichamelijke beweging het risico op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten verlaagt. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of een combinatie van motiverende gespreksvoering en voorgeschreven fysieke activiteit de recreatieve bewegingsduur en hieruit voortkomende gezondheidswaarden doet vergroten.

"

Methoden
"Deze pilot studie bestaat uit herhaalde metingen, met een 15 maanden durende interventieperiode onder 31 patiënten met milde tot normale hypertensie. Primaire uitkomstmaten is de recreatieve bewegingsduur, secundaire uitkomstmaten zijn veranderingen in bloeddruk, BMI, middelomtrek, lipiden status, HbA1c, maximale zuurstofopname (VO2max). Metingen zijn verricht bij aanvang en op tijdstippen 3, 9 en 15 maanden.

"

Resultaten:
"De recreatieve bewegingsduur nam significant toe van < 60 min/week bij aanvang naar een gemiddelde van 300 (± 165) minuten/week na 15 maanden. Daarnaast waren er significante veranderingen in systolische (-14,5 ± 8.3 mmHg) and diastolische bloeddruk (-5,1 ± 5.8 mmHg), hartslag (-4.9 ± 8.7 slagen/min, gewicht (-1.2 ± 3.4 kg) BMI -0.6 ± 1.2 kg/m2), middelomtrek (-3.5 ± 4.1 cm) alswel in in VO2 max (2.94 ± 3.8 ml/kg and 0.23, ± 0.34 lit/min) na interventie in vergelijking met de aanvangswaarden.

"

Conclusie:
"Een 15 maanden durende interventieperiode met motiverende gespreksvoering en voorgeschreven fysieke activiteit doet de recreatieve bewegingsduur en samenhangende gezondheidsparameters significant verhogen. Deze uitkomsten rechtvaardigen nader onderzoek naar de effectiviteit van motiverende gespreksvoering en voorgeschreven fysieke activiteit bij milde tot normale hypertensie

Trefwoorden in Nederlands: Bloeddruk; gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; recreatieve bewegingsduur; fysieke activiteit; counseling