Effect van mestaanwendingstechniek op scheurvorming, regenwormen en grasproductie

Nyncke Hoekstra, Jacco de Stigter, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effect van mestaanwendingstechniek op scheurvorming, regenwormen en grasproductie. Vfocus. maart. p. 28-31.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.44 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Met het doel om ammoniakemissie te reduceren is het sinds de jaren negentig verplicht om drijfmest emissiearm toe te dienen. Naast de emissiereductie kan zodebemesting (drijfmestinjectie) leiden tot een hogere stikstofbenutting en daarmee meer grasgroei. Er zijn echter ook (potentiële) nadelen van zodebemesting ten opzichte van bovengronds bemesten, zoals scheurvorming en uitdroging van de bodem, en een negatief effect op regenwormen. Dit was reden tot zorg voor een groep veehouders in het Friese veenweidegebied. In het kader van het project Integrale bodemverbetering Feangreiden, in opdracht van Veenweide Fryslân, is het effect van zodebemesting en sleepvoetbemesting op bodemvochtgehalte en scheurvorming, beschikbaarheid van regenwormen voor weidevogels en grasopbrengst en N-opname in grasland op klei-op-veen onderzocht.

Trefwoorden in Nederlands: bemesting, ammoniakemissie, stikstof, bodem, gras, drijfmest, regenwormen, weidevogels