Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst: Veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras

Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, H. de Boer. 2011. Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst: Veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras. 2011-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 22
Type: Rapport
Download (pdf, 0.64 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In een veldproef op zandgrond is in 2010 het effect onderzocht van de factoren grassoort (Engels raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras) en N-bemesting (200 versus 400 kg N / ha / jaar) op de grasproductie, de N- en P-opbrengst, de beworteling (wortelmassa en wortellengte in vier lagen tussen 0 en 32 cm diepte), en de minerale N-voorraad (0-90 cm) in de herfst.
"De algemene bevinding was dat Rietzwenkgras en Kropaar goed produceerden bij een lage N-bemesting. Op grond van de N-voorraad metingen in de herfst leek Rietzwenkgras bovendien in staat efficiënt om te kunnen gaan met een hogere N-gift. Dit werd ondersteund door de metingen aan de beworteling.

Trefwoorden in Nederlands: grasland, beworteling, grasproductie, Engels raaigras, Kropaar, Rietzwenkgras, stikstof efficiency
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Effect of grass species and N-fertilization level on production, rooting and mineral N in autumn: Field trial on sandy soil with perennial ryegrass, Tall Fescue and Cocksfoot.
"Overall, Tall Fescue produced very well at a low N-level and in addition, this species seemed to utilize a higher N fertilization efficiently in terms of residual N in October. The rooting pattern is in line with these findings.

Keywords in English: grassland, rooting, grassproduction, perennial ryegrass, Tall Fescue, Cocksfoot, nitrogen efficiency