Eerlijk zaad als basis van biologische producten

Eosta neemt stelling en steunt veredeling zaadvaste rassen

Leen Janmaat, Edwin Nuijten, Edith T. Lammerts van Bueren. 2016. Eerlijk zaad als basis van biologische producten: Eosta neemt stelling en steunt veredeling zaadvaste rassen. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 4

Deze bochure is ook beschikbaar in het Engels.

"

Deze brochure is ook beschikbaar in het Duits.

Download (pdf, 1.72 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Zaad is de basis van voedingsgewassen en dus van producten in de winkel. En achter dat zaad zit een lang verhaal. De zaadveredeling ontwikkelt zich snel en dit roept vragen op bij telers, winkeliers en consumenten. Zo zijn er in 2015 voor het eerste Europese patenten op plantenrassen en natuurlijke planteigenschappen toegekend aan bedrijven. Bijvoorbeeld voor een tomaat met meer gezonde stoffen en een paprika die resistent is tegen plaaginsecten. Deze patenten hebben tot grote maatschappelijke verontwaardiging geleid: de vrije uitwisseling van zaden en plantmateriaal met deze nuttige eigenschappen wordt namelijk door de patenten geblokkeerd. Als ketenpartij nemen wij vanuit Eosta stelling en staan wij voor een vrije veredeling die past bij de waarden van de biologische landbouw en bij onze producten. Eosta streeft niet alleen naar eerlijke handel in echt duurzame producten, maar maakt zich ook sterk voor een eerlijke basis: eerlijk zaad.

Trefwoorden in Nederlands: plantenveredeling, voedingsgewassen, zaad, zaadveredeling, planteigenschappen, Eosta, patenten, resistentie, biologisch
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Seed is the basis of food crops, and thus for products in shops, and comes with a long history. Plant breeding is developing rapidly, a fact that raises questions among growers, shopkeepers and consumers. In 2015, for the first time European patents were granted to companies for plant varieties and native plant traits, such as for a tomato variety with more healthy substances and a bell pepper variety that is resistant to pest insects. These patents have caused strong social indignation: the free exchange of seeds and plant material with these advantageous qualities is blocked by these patents. As a chain party, at Eosta we are taking a stand against this and support the free breeding in line with the values of organic agriculture as well as our products. Eosta pursues fair trade in true sustainable products and also makes out a case for a fair basis: fair seed.

Keywords in English: plant breeding, seeds, seed breeding, Eosta, patents, resistance, organic