Duurzaamheidstoets voor biologische ondernemers: een overzicht van duurzaamheidstoetsen en hun toepassingen

Leen Janmaat. 2013. Duurzaamheidstoets voor biologische ondernemers: een overzicht van duurzaamheidstoetsen en hun toepassingen. Ekoland. 4. van Westering, Baarn. 33
Download (pdf, 0.63 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Duurzaamheid is uitgegroeid tot een containerbegrip. Om spraakverwarring te voorkomen zijn meerdere richtlijnen uitgegeven waarin duurzaamheid in thema’s wordt onderverdeeld. In 2012 heeft de FAO de SAFA richtlijnen uitgegeven met vier onderdelen: goed bestuur, milieu, economie en sociaal. Maar ook IFOAM heeft haar principes. Op basis van deze richtlijnen zijn meerdere duurzaamheids-beoordelingsmodellen ontwikkeld. Meerdere adviesmodellen zijn uitgewisseld tussen EU landen binnen het project STOAS, zie http://www.stoas-project.eu/ In dit artikel een overzicht van deze modellen en het gebruik ervan.

Trefwoorden in Nederlands: biologische landbouw, duurzame landbouw, duurzaamheid (sustainability), duurzaamheidsindicatoren, modellen, agrarische bedrijfsvoering
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Sustainability has become a catch-all term. To avoid confusion, various guidelines have been developed in which sustainability has been split into themes. For example, in 2012 the FAO issued the SAFA guidelines, which cover four dimensions of sustainability: good governance, environmental integrity, economic resilience and social well-being. Another example are the IFOAM principles. Based on these guidelines various sustainability assessment models have been developed. Multiple advice models have been exchanges between EU countries within the project STOAS (see http://www.stoas-project.eu/), an overview of which is presented in this article.

Keywords in English: organic agriculture, sustainable agriculture, sustainability, sustainability indicators, models, farm management