Duurzaam bodembeheer maïs: Proefresultaten 2017

M.W.J. Stienezen, H.A. van Schooten, Hilfred Huiting, Joachim G.C. Deru, R. van der Weide. 2020. Duurzaam bodembeheer maïs: Proefresultaten 2017. Wageningen University & Research, Wageningen .
Pagina's / pages: 71
Type: Rapport
Download (pdf, 6.14 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Hoe kunnen agrariërs met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat was de centrale vraag bij de start van de meerjarige proeven in De Moer (Noord Brabant), Rolde (Drenthe) en Lelystad (Flevoland). Deze proeven zijn in 2012 aangelegd in het kader van het project “Duurzaam bodembeheer maïs” en zijn sinds 2016 voortgezet in de Publiek Private Samenwerking (PPS) “Ruwvoerproductie en Bodemmanagement”.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het zesde onderzoeksjaar van het beleidsondersteunen onderzoek 'Duurzaam bodembeheer mais'.

Trefwoorden in Nederlands: vruchtwisseling, maïs, kort seizoens mais, grondbewerking, niet-kerende grondbewerking, no-till, strokenteelt, vanggewas, rogge-wintererwt mengsel, Green Cutter