Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof

Willemijn J.M. Cuijpers, Leen Janmaat. 2015. Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof. 2015‐029 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 20
Type: Rapport
Download (pdf, 2.27 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biologische telers zijn verplicht biologische meststoffen te gebruiken. Hierdoor zijn de keuzemogelijkheden beperkt. De basisbemesting bestaat uit compost al dan niet gecombineerd met dierlijke mest. De stikstof uit organische meststoffen komt doorgaans geleidelijk vrij na toediening. Maar vooral in het voorjaar willen fruittelers wat extra doen en met snel werkende stikstofhoudende meststoffen bijsturen. Naast fruittelers hebben ook tuinders soms behoefte aan snel werkende meststoffen. Dit biedt mogelijkheden om te sturen. Hulpmeststoffen zoals verenmeel en bloedmeel zijn bemestingsproducten die specifiek voor stikstofwerking worden aangewend. Sinds een aantal jaren is er ook vloeibare digestaat verkrijgbaar, deze meststof wordt deels aangemerkt als A‐meststof (= biologisch). Met name hardfruittelers tonen belangstelling voor deze vloeibare organische meststof. Maar rond de toepassing, dosering en werking van digestaat zijn nog vragen en onduidelijkheden. In dit praktijknetwerk stonden experimenten, demo’s en testen met digestaat centraal. De resultaten en ervaringen vanuit het netwerk zijn in deze brochure samengevat.

Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bemesting, biologisch, fruitteelt, digestaat, stikstof
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Organic growers may only use fertilisers classified as 'organic' (i.e. allowed under organic regulations), and hence their options are limited. Compost and/or animal manure are the main sources to supply nutrients. However, nitrogen mineralisation from compost and manure is a relatively slow process, while fruit and vegetable growers also need 'faster' nutrients, particularly in spring, to manage crop development. Products such as feather meal and blood meal may be used specifically for their quick nitrogen release. Since a few years, organic growers also have the option of using liquid digestate, a residual product of biodigesters (for biogas production). Growers of hard fruits, in particular, are interested in using this nitrogen source. However, a number of questions about the usage, application level and effect of digestate have to be solved first. Therefore the growers' network Making use of nitrogen in biodigester waste conducted a number of field experiments and demonstration trials with digestate. A summary of the results is presented in this information brochure.

Keywords in English: Soil, soil fertilisation, organic, fruit production, digestate, nitrogen