De moederloze veestapel

Cynthia Verwer, Monique W.P. Bestman. 2012. De moederloze veestapel. 2012-004 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 42
Type: Rapport
Download (pdf, 0.86 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport is beschreven wat vanuit de literatuur bekend is over de korte- en lange termijn gevolgen van het scheiden van ouderdieren en hun nakomelingen op hun welzijn. Uit deze literatuurstudie blijkt dat het scheiden van biggen en kalveren van hun moeder een ingrijpende gebeurtenis is. Dit komt met name door het feit dat het proces rondom spenen en scheiden vaak anders verloopt dan het natuurlijke proces bij de betreffende diersoort. De biologische elementen die ten grondslag liggen aan het spenen en scheiden, namelijk het lichamelijk- en sociaal onafhankelijk worden van het jonge dier, krijgen in de commerciële veehouderij niet of nauwelijks de ruimte om tot ontwikkeling te komen. Bij pluimvee is er geen sprake van spenen in dezelfde betekenis als bij zoogdieren, aangezien kippenkuikens niet worden gezoogd en zelfs niet gevoerd worden door hun moeder. Ook is er bij pluimvee geen sprake van scheiden aangezien moeder en jong in de commerciële pluimveehouderij nooit samen zijn geweest. Echter, het onthouden van moederzorg bij kuikens leidt tot een ontwikkeling van de kuikens die hun mate van welzijn beperkt. Uit de gegevens die in dit rapport zijn beschreven moet geconcludeerd worden dat de negatieve effecten, die veroorzaakt worden door het vroegtijdig spenen en scheiden van ouderdier en jong, strijdig zijn met de welzijnscriteria van de Algemene Maatregel van Bestuur, die opgesteld zijn om welzijnsproblemen gerelateerd aan spenen en scheiden van moederdier en jong te voorkomen.

Trefwoorden in Nederlands: dierenwelzijn, opfok, melkvee, varkens, pluimvee, spenen, moederzorg, scheiden, kalveren bij de koe, moederloze veestapel
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This report shows the results of a literature study on short- and long term consequences on animal welfare when offspring are early weaned and separated from its parents. The results of this study show that weaning and separating piglets and calves from their mother is a traumatic event. This is mainly due to the fact that the process around weaning and separation is often different from the natural process of that species. The biological elements that underlie the natural process of weaning and separation, namely the process of becoming physically and socially mature, are hardly, or not at all, taken into consideration within the present livestock farming systems. With poultry, \'weaning\' is not a relevant issue as it is for mammals, as for the reason that chickens are not being fed by their mother. Neither is separation an issue, as in the present farming-systems the hens do not hedge their eggs and therefore never meet their offspring. However, depriving chickens of maternal care has a negative impact on their behavioural development and welfare.

"

From the results of this report it can be concluded that early weaning and separation of animals and their offspring have negative effects on the behaviour and development of animals and their young. These negative effects are in conflict with the welfare-criteria under the Dutch law "Algemene Maatregel van Bestuur Scheiden van Dieren" which are drawn up to prevent welfare-issues related to weaning and separation from animals and their offspring.

Keywords in English: animal welfare, rearing, dairy cattle, pigs, poultry, weaning, maternal care, separating, prolonged suckling systems