De effecten van agroforestry op biodiversiteit in Nederland

De resultaten van een korte literatuurstudie naar de verwachte effecten van agroforestry op biodiversiteit en hoe hierop in te spelen in ontwerp en beheer

Jacco de Stigter, Evert Prins. 2023. De effecten van agroforestry op biodiversiteit in Nederland: De resultaten van een korte literatuurstudie naar de verwachte effecten van agroforestry op biodiversiteit en hoe hierop in te spelen in ontwerp en beheer. 2023-002-LbD. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 52
Type: Rapport
Download (pdf, 3.08 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dat agroforestry een positief effect kan hebben is duidelijk, maar hoe groot is dat effect, en aan welke knoppen kan gedraaid worden om die effecten te vergroten? Deze vragen zijn relevant voor zowel beleidsmakers als agrarisch ondernemers die de biodiversiteit op hun bedrijf middels agroforestry willen verhogen. Ook kan deze informatie mogelijk bijdragen aan het proces om financiële vergoedingen voor agrarisch ondernemers te ontwikkelen.

In dit kader is een literatuurstudie uitgevoerd waarin gekeken is naar het verwachte effect van rijenteeltsystemen, silvopastorale systemen en heggen op functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit en specifieke soorten. Daarnaast is gepoogd een eerste aanzet te doen om deze theoretische kennis om te zetten naar praktische aanbevelingen voor agrariërs.

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, biodiversiteit, literatuuronderzoek