De Bruistuin: De vitale groene schakel in de ontmoeting tussen ouderen

Lucy P.L. van de Vijver, Willemijn J.M. Cuijpers. 2013. De Bruistuin: De vitale groene schakel in de ontmoeting tussen ouderen. 2013-032 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 27
Type: Rapport
Download (pdf, 1.09 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De toepassing van kruiden bij voedselbereiding en als medicijn, is een eeuwenoud gebruik dat in veel verschillende culturen over de wereld plaatsvindt. Het is ook een onderwerp waar mensen, vanuit verschillende culturele achtergronden kennis over hebben en waar men graag over praat. In het kader van het project Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid zijn oudere wijkbewoners, woonachtig in de omgeving van de buurtmoestuin "De Bruistuin" over dit onderwerp met elkaar in gesprek gegaan. De Bruistuin ligt in de multi-etnische wijk Malburgen in Arnhem. Door taalachterstand en lichamelijke klachten kan een deel van de ouderen in deze wijk als kwetsbaar worden omschreven. Door deze mensen in contact te brengen met meer vitale ouderen wordt in het project geprobeerd hun isolement te doorbreken. In drie bijeenkomsten, waarin kennisuitwisseling rond kruiden centraal stond, is een overzicht van de kennis onder de wijkbewoners verkregen. In totaal namen mensen van 11 verschillende nationaliteiten deel. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn verzameld en gepubliceerd op een poster. Daarnaast zijn gedurende het zomerseizoen een aantal van de kruiden in de Bruistuin geteeld.

Trefwoorden in Nederlands: buurttuin, kruiden, ouderen, vitaliteit, allochtonen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The use of herbs in food and medicine is an age-old custom in many cultures around the world. Elderly people, in particular, have a lot of knowledge about herbs and also like to talk about it. In 2013 the project "Vitality meets Vulnerability" brought together elderly neighbourhood residents from different cultural backgrounds to exchange knowledge on traditional uses of herbs. The project took place in and around the "Bruistuin", a community garden in the multi-ethnic neighbourhood Malburgen of Arnhem, the Netherlands. Many elderly in this neighbourhood are vulnerable because of health problems and a poor command of the Dutch language. The project aimed to reduce their isolation by enhancing social contacts between these elderly and other, more vital seniors. Three meetings were organised in which elderly from eleven different nationalities participated to share their knowledge on herbs. Results of these meetings were summarised and published on a poster. In addition, various species of herbs were grown in the Bruistuin garden during the summer.

Keywords in English: community garden, herbs, elderly, vitality, immigrants, non-native residents