Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld

Chris J. Koopmans, Thomas te Grotenhuis, Leen Janmaat. 2018. Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 16
Type: Rapport
Download (pdf, 4.79 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze inventarisatie is gekeken naar de inzet van compost op Demeter landbouwbedrijven. De belangrijkste motieven om compost te gebruiken komen aan bod maar ook de samenstelling van het uitgangsmateriaal en de wijze van composteren. En hoe beoordelen we het uiteindelijke resultaat? We sluiten af met de uitdagingen om de kwaliteit verder te verbeteren zowel voor boeren en tuinders maar ook voor composteerbedrijven en de handel.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemkwaliteit, BD landbouw, verduurzaming, biodiversiteit, akkerbouw, groenteteelt, organische stof, koolstof, klimaat