Compost power

Compost maakt akkerbouw en tuinderij minder afhankelijk van dierlijke mest

Leen Janmaat. 2015. Compost power: Compost maakt akkerbouw en tuinderij minder afhankelijk van dierlijke mest. Ekoland. van Westering, Baarn. Januari 2015.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.85 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De kringlopen sluiten, is het streven vanuit Biohuis, vandaar het voorstel om volgend jaar het aandeel A-meststoffen te verhogen. Plantentelers worden hiermee afhankelijker van veehouders die dierlijke mest leveren of ze moeten hun meststrategie aanpassen door gebruik te maken van groenbemesters, maaimeststoffen en andere plantaardige bronnen. Groencompost (A-meststof)
"blijkt een goede vervanger voor dierlijke mest, maar heeft wat extra tijd nodig om zijn bemestende werk te doen.

Trefwoorden in Nederlands: Vruchtbare Kringloop, compost, bodem, kringloopwijzer, bodemkwaliteit, organische stof, grasland, bodembenutting, fosfaat, stikstof, bemesten, humus
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Closing nutrient cycles is a key priority for Biohuis, an organic farmers' association in the Netherlands. Hence their proposal to raise the organic certification requirement with regard to the share of 'A-type fertilisers' (organically produced livestock manure and green composts) in total nutrient use. This would increase the dependence of organic growers on livestock farmers for supplying organically produced animal manure. Alternatively, organic growers could make more use of green manures and other plant-based nutrient sources. Green compost (composted pruning/trimming/mowing waste, classified as A-type fertiliser) has shown to be a good alternative for animal manure, except that it requires a bit more time to take effect.

Keywords in English: Compost, soil, nutrient cycling, soil quality, organic matter, grassland, nutrient use efficiency , phosphate, nitrogen, fertiliser use, humus