BufferBoeren Nieuwsbrief #2

Frans Verwer, Johan Elshof, Nick J.M. van Eekeren, Rutger M. Amons. 2013. BufferBoeren Nieuwsbrief #2. 2. ZLTO, Den Bosch.
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Samenwerken aan een betere waterbeschikbaarheid. Oa: Project Bufferboeren genoemd als Stervoorbeeld in ‘Strategienota zoetwatervoorziening hoge zandgronden’; Onderzocht: Organische stof uit zaagsel of kokos; Onderzocht: Geen ’pendelende regenwormen’ gevonden in Loosbroek; Onderzocht: Groenbemesters voor Niet-Kerende Grondbewerking

Trefwoorden in Nederlands: resilience, waterbeschikbaarheid, zandgrond
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Cooperating for a better water availability. Among others: Project "Bufferboeren" mentioned as important example in "Strategic annotation fresh watter supply in sandy soils"; Researched: Organic matter from sawdust or coconut; Researched: no anecic earthworms found in the area of Loosbroek; Researched: Green manure fit for non-inverting tillage.

Keywords in English: resilience, water availability, sandy soils