Bufferboeren: agrariërs en waterbeheerders gezamenlijk aan de slag

Nick J.M. van Eekeren, Frans Verwer, Maarten Verkerk, Eric Broers. 2012. Bufferboeren: agrariërs en waterbeheerders gezamenlijk aan de slag. H2O. 4. Nijgh Periodieken, Schiedam. 4 - 2012.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.10 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het mogelijk dalen van de grondwaterstand door intensivering van de drinkwaterwinning heeft agrariërs en Brabant Water bij elkaar gebracht in het project Bufferboeren. Het project is een zoektocht naar praktische maatregelen om de effecten van verdroging zoveel mogelijk te reduceren.

Trefwoorden in Nederlands: hydrologische maatregelen , verdroging, waterhuishouding, waterbeheer, waterbeschikbaarheid, organische stof, beworteling, droogtegevoeligheid, drinkwaterwinning, kennisverspreiding, kennisontwikkeling
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Farmers and the water company \'Brabant Water\' are brought toghether in a project because of  risk on a lower groundwatertable as result of drinking water extraction.  Goal is to find practical measures reducing the effects of scorching in the context of Dutch sandy soils.

Keywords in English: resilience, hydrological measures, scorching, water management, water availability, organic matter, root development, drinking water extraction, knowledge distribution, knowledge development