Bodemverdichting door berijden bij zodebemesten

Effecten op opbrengst en voederwaarde van gras-klaver, bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit

H. C. de Boer, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Bodemverdichting door berijden bij zodebemesten: Effecten op opbrengst en voederwaarde van gras-klaver, bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit. 47. Aninal Science Group -WUR, Wageningen.
Pagina's / pages: 20
Type: Rapport
Download (pdf, 0.55 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Berijden bij zodebemesten in het voorjaar op een natte bodem had weinig effect op bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit. De opbrengst van gras-klaver was alleen licht lager (4%) in de eerste van vijf sneden

Trefwoorden in Nederlands: soil compaction, slurry injection, soil quality, soil structure, wheel tracks, trafficking
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Machinery traffic during slurry injection on a wet soil in the spring had little to no effect on soil structure and biological soil quality. Grass-clover yield was only slightly lower (4%) in the first of five cuts