Bodempodcast #10 Maatregelen melkveehouderij: weidegang, alternatieve teelten op veen en wat is nieuw Nederlands Landgebruik?

Pieter R.A. Struyk. 2022. Bodempodcast #10 Maatregelen melkveehouderij: weidegang, alternatieve teelten op veen en wat is nieuw Nederlands Landgebruik?.
Type: Podcast
Luister hier naar de podcast:
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze aflevering hebben we het over het onderwerp bodemmaatregelen voor melkveebedrijven. We zijn te gast op Kennis Transfer Centrum Zegveld, waar Pieter Struyk (Louis Bolk Instituut) en Karel van Houwelingen (KTC Zegveld) ons vertellen over hoe je via management goed voor je bodem kan zorgen. Het gaat dan over optimaal landgebruik, opties voor drainage, het belang van weidegang, hoe je kruidenrijk grasland kan laten slagen en alternatieve teelten voor veen. Ook gaan we wederom het veld in, dit keer om een veenbodem te beoordelen. Tot slot is het tijd voor het bodemdier van de week, met ditmaal de springstaart.

Alle bodempodcasts beluisteren
 

De Bodempodcast

Wil jij mee leren over wat bodemkwaliteit precies is, hoe je dit in het veld bepaalt en hoe je de bodemkwaliteit op jouw bedrijf kan verbeteren? Dit, en nog veel meer, leer je in de bodempodcast: een serie van 18 podcasts over duurzaam bodembeheer. Onafhankelijke bodemkundigen van o.a. het Louis Bolk Instituut vertellen je in de podcast hoe je zelf de je bodemkwaliteit kan beoordelen, hoe je problemen signaleert en wat hiervoor duurzame oplossingen zijn. De cursus is geschikt voor zowel melkveehouders en akkerbouwers en we behandelen alle bodemtypes binnen Nederland. We gaan praktijkgericht aan de slag en bouwen de kennis vanaf de basis op. Daarnaast behandelen we actuele thema’s zoals koolstofvastlegging, niet kerende grondbewerking en de samenwerking akkerbouw-melkvee.

De bodempodcast een product is van Boerenverstand Onderzoek & Advies. Meer informatie bij mijnbodemconditie.nl 
MijnBodemconditie is gezamenlijk ontwikkeld door Boerenverstand, ELFPO, LNV, Provincie Gelderland, Provincie Drenthe.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, melkveebedrijf, bodemkwaliteit, landgebruik, drainage, weideang, kruidenrijk grasland, veen, springstaart