Blackrot in appel: Effecten van verwijderen vruchtmummies

Bart G.H. Timmermans. 2011. Blackrot in appel: Effecten van verwijderen vruchtmummies. Fruitteelt. NFO, Zoetermeer. 11 maart 2011. 101
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.18 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Blackrot is een schimmelaantas- ting bij appels die recent in Nederland ontdekt is en afkomstig lijkt uit zuidelijker landen. De schimmel overwintert onder meer op vruchtmummies en komt dan ook vooral voor op appelrassen die hun mummies lang vasthouden zoals Elstar. In een driejarig onderzoek is het effect van het ver- wijderen van de mummies als infectiebron op de aantasting bestudeerd. De resultaten zijn veelbelovend: Zo’n 60-90 procent afname van het aantal aangetaste appels bij de oogst.

Trefwoorden in Nederlands: blackrot, appel, vruchtmummies
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Blackrot is a fungal disease of apples, which is recently found in the Netherlands, originating from southern countries. The fungus hibernates on fruit mummies, and thus mainly occurs on apple cultivars that keep their mummies for a long time, like Elstar. In a three year research project the effects of the removal of fruit mummies as an infection source were studied. The results are promising: the infection rate of harvested applesis reduced by 60 – 90%.

Keywords in English: blackrot, apple, fruit mummies