Biokennisbericht #14: Geiten en schapen

Thema: Weidegang van geiten

Nick J.M. van Eekeren. 2011. Biokennisbericht #14: Geiten en schapen: Thema: Weidegang van geiten. Biokennis. December 2011.
Download (pdf, 0.73 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Helaas levert weidegang bij geiten een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimtegebrek op huiskavel, opname en benutting van vers gras, arbeid en het weiden in productiegroepen. In het onderzoek van het project BIOGEIT is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze knelpunten.

Trefwoorden in Nederlands: geiten, maagdarmwormen, huiskavel, grasopname, inschaarhoogte, beweidingssysteem, smakelijkheid, productiegroepen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Unfortunately, grazing goats may run into a number of problems, such as: the risk of intestinal worm infestation, lack of space close by, uptake and utilization of fresh grass, labor and grazing in production groups. In recent years, project "BIOGEIT"  investigated this problems.

Keywords in English: goats, intestinal worm infestation, grass uptake, palatability, grazing system, production groups