Biodiversiteit onder glas: Voedsel voor luizenbestrijders

Leen Janmaat, C. Bloemhard, Raoul Kleppe. 2014. Biodiversiteit onder glas: Voedsel voor luizenbestrijders. 2013-024 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 20
Type: Brochure
Download (pdf, 4.54 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het praktijknetwerk biodiversiteit onder glas is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas, al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van biodiversiteit . Biodiversiteit geeft ondersteuning aan meerdere natuurlijke bestrijders van bladluizen. Vooral in de paprikateelt vormen bladluizen soms een ware plaag. Het praktijknetwerk heeft kennis opgeleverd die helpt het agro-eco systeem te versterken.

Trefwoorden in Nederlands: praktijknetwerk, glastuinbouw, kasteelt, biodiversiteit, bladluis, bladluizen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This brochure provides insight into the use of biodiversity in and around the greenhouse, specifically of flowering plants and banker plants, to enhance the biological control of aphids. These insights are partly based on experiments conducted by growers participating in the growers' network 'Biodiversity in Greenhouses'.
"Aphids are a particular problem in sweet pepper. Flowering plants and banker plants such as cereals support populations of various natural enemies of aphids. The knowledge gained by the growers' network helps to strengthen the greenhouse agro-ecosystem.

Keywords in English: company network, glasshouse, greenhouse cultivation, horticulturists, plant lice, aphid, aphids, biodiversity