Bio Duurzaam

Van goed naar beter

Leen Janmaat. 2017. Bio Duurzaam: Van goed naar beter. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 28
Type: Brochure
Download (pdf, 4.68 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het project Bio Duurzaam heeft afgelopen jaren bijgedragen in de verdere ontwikkeling van de biologische sector en specifiek het EKO-keurmerk als drager van verbrede biologisch waarden en normen. De ambitie om koploper te zijn in meervoudige duurzaamheid vormt een drijfveer om breed en integraal te kijken naar duurzaamheid.

"

De invulling van duurzaamheid verschilt per sector en per bedrijf. Na het ontwikkelen van werkmethodes en procedures is er een stap gezet in het meten van prestaties in de vorm van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s).

"

Per thema zijn meerdere KPI’s geformuleerd. Deze informatie vormt een vertrekpunt om gegevens te gaan uitwisselen, in het beste geval vormen ze een basis voor benchmark. KPI’s en benchmark vormen een belangrijke bron om met elkaar te leren en verder te ontwikkelen. Kortom Bio Duurzaam heeft een fundament gelegd voor de bouw van het EKO-huis waar het biologische bedrijven en producten aan waarde winnen.

"

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Trefwoorden in Nederlands: Bio Duurzaam, EKO-keurmerk, biologische sector, duurzaamheid, Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s), benchmark