Beworteling van grasland - een literatuurstudie

Nutriëntenopname in relatie tot bewortelingsdiepte en -intensiteit; factoren en potentiële maatregelen die de beworteling beïnvloeden

Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer. 2010. Beworteling van grasland - een literatuurstudie: Nutriëntenopname in relatie tot bewortelingsdiepte en -intensiteit; factoren en potentiële maatregelen die de beworteling beïnvloeden. 2010-018LBV. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 63
Type: Rapport
Download (pdf, 1.57 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ondanks dat gras van nature een uitgebreid wortelstelsel heeft blijkt uit de bestudeerde literatuur dat ook bij grassen een diepere beworteling en verhoogde wortelintensiteit bijdraagt aan een betere nutriëntenbenutting.
"De wortelgroei en -morfologie van grasland zijn zeer gevoelig voor omgeving- en managementfactoren. Interacties tussen die factoren en verschillen in reactie tussen grassoorten en -rassen maken dat in de literatuur niet altijd eenduidige verbanden zijn gevonden. Binnen de kaders die de bodem fysiek aan de beworteling stelt lijkt het mogelijk om grasland dieper en intensiever te laten bewortelen door managementmaatregelen. Maatregelen bij de inzaai, aangepaste bemesting, maai- en beweidingstrategieën zijn de belangrijkste instrumenten hiervoor.

Trefwoorden in Nederlands: gras grasland graswortels beworteling bewortelingsdiepte bewortelingsintensiteit opname nutrienten stikstof fosfaat maatregelen management maaien beweiden bemesting grasrassen grassoorten grass grassland grasroots rooting depth intensity density upta
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Although grass has an extensive root system by nature, there is still room for improving its nutrient use efficiency by promoting deeper and denser rooting, as shown in the literature.
"Root growth and morphology are strongly influenced by environmental and management factors. However, due to interactions between these factors, and the different responses between grass species/cultivars, the literature does not always show straightforward correlations. Within the physical constraints imposed by the soil, deeper and denser rooting in grassland may be promoted through management measures – most importantly, specific measures at sowing, and optimized fertilization, mowing and grazing strategies.