Beweidingssysteem: tussen grasgroei en benutting

Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2013. Beweidingssysteem: tussen grasgroei en benutting. V-focus. AgriMedia, Wageningen. Februari 2013.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een hoge productie van eigen voer is een economische ‘must’: grond in Nederland is simpelweg te duur om matig te benutten. Maar welk beweidingssysteem past daarbij? De bekende Franse melkveehouder en onderzoeker Andre Voisin (1903-1964) omschreef goed grazen als de beste combinatie tussen de behoefte van het gras en de koe. Maar hoe combineert dit met de andere omstandigheden/doelen op een bedrijf en wat betekent dit bijvoorbeeld voor de bodemkwaliteit? Want de productiviteit moet ook op langere termijn gewaarborgd blijven. Voor het project Boeren en Agrobiodiversiteit zijn een aantal zaken op een rij gezet.

Trefwoorden in Nederlands: grasgroei, benutting, opname, beweidingssysteem, weiderest, beworteling, inscharen, bodemkwaliteit
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

For Dutch livestock farmers high forage production is an economic ‘must’, because their land is simply too expensive to underutilize it. But what is the optimal grazing system in this case? The well-known French dairy farmer and researcher Andre Voisin (1903-1964) described ‘good grazing’ as the optimal combination between the needs of the grass and the needs of the cows. But how does this fit in with other farming objectives and conditions, and what are the implications, for example, for soil quality? Productivity also has to be secured for the long term. As part of the ‘Farmers and Agrobiodiversity’ project this article discusses a number of relevant issues.

Keywords in English: Grass growth, pasture utilization, uptake, grazing system, pasture residual, rooting, soil quality