Beter een geit in de wei dan tien in de stal

Discussiestuk voor optimalisatie bij biologische melkgeiten

Nick J.M. van Eekeren. 2002. Beter een geit in de wei dan tien in de stal: Discussiestuk voor optimalisatie bij biologische melkgeiten. LV46. Louis Bolk Instituut, Driebergen. December 2002.
Pagina's / pages: 49
Download (pdf, 0.89 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 11,34
Artikelnummer: LV46
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Weidegang voor biologische melkgeiten is wenselijk vanuit het diereigen gedrag van de geit. Daarnaast is het belangrijk voor het imago van de sector en het onderscheidend vermogen van de gangbare geitenhouderij.
"Vanuit de zuidelijke studieclub voor geitenhouders kwam de vraag hoe de begrazing van melkgeiten in termen van voeropname in de wei geoptimaliseerd kan worden. Randvoorwaarden hierbij waren een goede voerbenutting, een goede melkproductie en het voorkomen van een wormbesmetting.
"Parallel aan deze vraag werd vanaf 24 augustus 2000 de weidegang van biologische melkgeiten verplicht, waardoor weidegang voor de hele sector een issue is. Dit themaboekje gaat niet in op de discussie wel of niet begrazen, maar beoordeelt de voorwaarden voor een optimale begrazing.

Trefwoorden in Nederlands: