Betekenis van agroforestry voor de biodiversiteit

Jacco de Stigter, Evert Prins. 2024. Betekenis van agroforestry voor de biodiversiteit. Vakblad natuur bos landschap. maart. #203: 14-18.
Pagina's / pages: 5
Download (pdf, 0.61 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een stapeling van maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied vraagt om een economisch en ecologisch robuust landbouwsysteem waarbij de levering van ecosysteemdiensten in balans is. Naast voedselproductie is behoud van biodiversiteit één van de ecosysteemdiensten die de landbouw levert en waar deze tegelijk in zekere mate van afhankelijk is. Wat zijn de verwachte effecten van agroforestry op de biodiversiteit? Hoe is hierop in te spelen in de ontwerpen voor en het beheer van verschillende agroforestry-systemen? Een beter inzicht kan eveneens bijdragen aan financiële vergoedingen voor de inzet van agrarisch ondernemers.

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, biodiversiteit, ecologie, ecosysteemdiensten