Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede

Jan de Wit, Anne Jansma, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede. V-focus. Februari 2019
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.18 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uitgestelde maaidatum is een populaire maatregel in het weidevogelbeheer. Het vermindert de verstoring en vergroot het broedsucces. Maar bij veel veehouders is het minder populair. Ze verwachten hergroeivertraging, en het levert veel structuurrijk, matig verteerbaar gras op, wat in grote hoeveelheden slecht inpasbaar is op een hoogproductief melkveebedrijf. Van de Kringloopboeren in Midden-Delfland kwam de vraag of een vermindering van de voorjaarsbemesting dit kan verbeteren.

Trefwoorden in Nederlands: weidevogelbeheer, broeden, maaen, veehouderij, melkveehouderij, kringloopboeren