Bemesten met visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting

Leen Janmaat. 2012. Bemesten met visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting. Ekoland. 5. van Westering, Baarn. 5-2012. 32
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.58 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Hoe kijken bodemdeskundigen nu, ruim 170 jaar na het verschijnen van het baanbrekende boek ‘De wet van het minimum’ van Justus von Liebig, aan tegen bemesting, bodemvruchtbaarheid en kwaliteit? Drie deskundigen aan het woord.

Trefwoorden in Nederlands: bemesting, bodem, bodemkwaliteit, stikstof, mineralenverhoudingen, precisiebemesting, teelplan
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

How do soil experts consider fertilization, soil fertility and quality at this moment, over 170 years after the publication of the groundbreaking book "The law of the minimum" from Justus von Liebig? Three experts have their say.

Keywords in English: fertilization, soil, soil quality, nitrogen, mineral ratio, precision fertilization, cultivation plan