Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag

Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag. V-focus. AgriMedia bv, Wageningen. Augustus 2012.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 1.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de biologische geitenhouderij worden antibiotica alleen curatief ingezet; dit gebruik wil de sector verder reduceren. Veehouder en dierenarts spelen daarin een belangrijke rol. Om te kunnen werken aan het terugdringen van het antibioticagebruik, moeten veehouders proactief aan de slag. Een eerste stap is een helder overzicht creëren van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau. Biologische geitenhouders in het Bedrijfsnetwerk biologische geiten- en schapenzuivel gingen hiermee aan de slag.

Trefwoorden in Nederlands: geiten, antibiotica, diergezondheid
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Currently, antibiotics are only used for curative care in organic goat keeping. The use is low but the sector wants to reduce this use. Goat farmers and veterinarians are important in this process.

Keywords in English: goats, antibiotics, animal health