Agroforestry op het landbouwbedrijf

Bomen en struiken inpassen. Hoe pak je dat aan in Noord-Holland?

Boki Luske, Evert Prins, Erna Krommendijk, Nienke Geerts. 2020. Agroforestry op het landbouwbedrijf: Bomen en struiken inpassen. Hoe pak je dat aan in Noord-Holland?. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 32
Download (pdf, 6.97 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze brochure bieden we agrarisch ondernemers handvatten om bomen en struiken in te passen op het landbouwbedrijf. In Hoofdstuk 2 wordt het proces beschreven om de doelen helder te krijgen en op basis hiervan weloverwogen keuzes te maken. We willen hiermee ondernemers houvast bieden om te komen tot een passend agroforestrysysteem. Er bestaan namelijk veel verschillende vormen van agroforestry (Hoofdstuk 3) en nog veel meer soorten bomen en struiken die ieder meerdere functies kunnen vervullen in het agro-ecosysteem. In Hoofdstuk 4 worden daarom een aantal boomsoorten, hun standplaats en de functies die deze soorten vervullen in het agro-ecosysteem nader toegelicht.

Trefwoorden in Nederlands: Agroforestry, landbouw, bomen, struiken, agro-ecosysteem