Advies Community of Practice Agroforestry

Opschaling landbouw met bomen door verbinden en kennis delen

Evert Prins, Monique W.P. Bestman, S.S.M. Roelen MSc, Kees van Veluw, Piet Rombouts. 2021. Advies Community of Practice Agroforestry: Opschaling landbouw met bomen door verbinden en kennis delen. 2021-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 39
Type: Rapport
Download (pdf, 2.05 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Agroforestry draagt bij aan het oplossen van verschillende maatschappelijke opgaven. Het is een vorm van agrarisch landgebruik dat vele verschijningsvormen kent en bij verschillende sectoren op verschillende manieren wordt vormgegeven. In deze studie is geschat dat momenteel 200 boeren met agroforestry aan de slag zijn gegaan en dat daarmee 500 hectare is gerealiseerd. Cultuurlandschappen als het maasheggenlandschap en gebieden als het Friese Woud zijn niet bij dit totaal opgeteld. Veruit de meeste agroforestryboeren bevinden zich in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Er wordt een breed palet aan agroforestryvormen toegepast. Silvopastorale systemen worden op dit moment het meest toegepast.

Om de boeren te stimuleren, informeren en anderzijds te ondersteunen zijn een vijftigtal adviseurs en organisaties actief. Voor de kennisdeling en ondersteuning zijn boeren veelal afhankelijk van lokale ‘agroforestry netwerken’ en andere thematische netwerkgroepen. Dit zijn projecten die enkele jaren duren, waarmee uitwisseling niet voor lange termijn gewaarborgd is. De kleine groep (van dezelfde) initiatiefnemers en aanjagers vormt een rode draad door projecten en netwerken, maar verder opereren de projecten en netwerken los van elkaar.

Het advies is om nu een overkoepelende Community of Practice (CoP) te starten. De aandacht en praktijk nemen nu exponentieel toe, waardoor de noodzaak voor doorontwikkeling van agroforestry nog nooit zo groot is geweest. Een nationale CoP Agroforestry ontstaat echter niet vanzelf. De CoP die in dit advies is beschreven wordt in vier fases uitgevoerd

Trefwoorden in Nederlands: Agroforestry, landbouw, bomen, struiken, agro-ecosysteem, Community of Practice