Actieplan 'Naar een landelijke veldboonketen’

Inventarisatie lopende initiatieven, identificatie witte vlekken, voorstel voor actie

Peter Keijzer, Willemijn J.M. Cuijpers. 2020. Actieplan 'Naar een landelijke veldboonketen’: Inventarisatie lopende initiatieven, identificatie witte vlekken, voorstel voor actie. 2020-025 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 46
Type: Rapport
Download (pdf, 1.38 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Onderdeel van de gewenste eiwittransitie is gedeeltelijke vervanging van dierlijk eiwit door plantaardig eiwit in ons dieet. Dat kan via vlees/vis/zuivelvervangers of door een groter aandeel direct geconsumeerde peulvruchten, noten, enz. in onze dagelijkse voeding. Kijkend vanuit de mogelijkheden van teelt van eiwitgewassen in Nederland biedt veldboon op de korte en middellange termijn de grootste kansen. Initiatieven en projecten om veldboonteelt en verwerking tot producten gebaseerd op veldboon zijn er al wel maar
verspreid en niet in samenhang.

Dit rapport inventariseert lopende initiatieven en projecten en schetst op basis van gesprekken met veel stakeholders het huidige landschap van initiatieven en wensen, benoemd witte vlekken aan kennis en formuleert acties om de veldboonketen in Nederland van teelt via verwerking naar consument verder op gang te brengen en te versterken.

Trefwoorden in Nederlands: Eiwittransitie, veldboon, landelijke inventarisatie, actieplan, keten, Vicia faba