Werken aan een betere sociale basisinfrastructuur

Een goede sociale basisinfrastructuur in een wijk draagt bij aan gezondheid, welzijn en veerkracht van bewoners. Maar hoe krijg je goed zicht op de huidige voorzieningen, ontmoetingsplekken, netwerken in de directe leefomgeving van mensen? Hoe constateer je of deze op orde zijn en dat bewoners er voldoende gebruik van maken? Hoe bepaal je de prioriteiten om deze te verbeteren en wat is de rol van wijkbewoners?

Naar een sterke sociale basis

De sociale basisinfrastructuur speelt een belangrijke rol in het creëren van een gezonde en leefbare omgeving waarin mensen zich verbonden voelen met elkaar en met hun directe omgeving. Een sterke sociale basis in de wijk biedt kansen voor ontmoeting, ontwikkeling, participatie en ondersteuning, en draagt zo bij aan het vergroten van de veerkracht van burgers.

Het begrip sociale basisinfrastructuur is essentieel in het beleid van lokale overheden en is een belangrijk instrument voor het bevorderen van sociale inclusie, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het versterken van de buurt. Het is dus van belang om te investeren in de sociale basisinfrastructuur om een sterke en gezonde gemeenschap te behouden of te creëren.

Wijkgerichte aanpak

Een sociale basisinfrastructuur is goed ontwikkeld wanneer het aanbod van voorzieningen en activiteiten aansluit bij de behoeften en wensen van de inwoners. Ook is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking en afstemming bestaat tussen de verschillende organisaties en partijen die actief zijn op het gebied van welzijn, gezondheid, onderwijs, cultuur, sport en participatie. Investeren in de sociale basisinfrastructuur is dus investeren in de wijk, zorgen dat deze blijft aansluiten bij de behoeften van de inwoners en bijdraagt aan een gezonde en leefbare omgeving. In onze wijkgerichte projecten gaan wij dus uit van de wensen en behoeften van de bewoners.

Uiteenlopende instrumenten voor verschillende wijken

Voor de Gemeente Tilburg maken we gebruik van verschillende onderzoeksgegevens. Eerst analyseren we de samenstelling van de wijk. Zijn er bijvoorbeeld doelgroepen die vanuit inkomen en bestaansonzekerheid extra risico lopen op vermindering van hun veerkracht? Daarnaast doen bewoners elke twee jaar mee met een breed onderzoek vanuit de gemeente over hoe ze hun woonomgeving, de veiligheid en betrokkenheid in de buurt ervaren.
We hebben bijeenkomsten georganiseerd in drie verschillende wijken om te onderzoeken wat de behoeften en wensen van de bewoners zijn. Dit doen we aan de hand van het Bolkmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving. We passen daarbij een integrale, participatieve werkmethode toe waarbij we met alle betrokkenen knelpunten, kwaliteiten en verbeterrichtingen inventariseren. Bij deze bijeenkomsten zijn ook professionals aanwezig van bijvoorbeeld de woningcorporatie of welzijnswerk die in de wijk actief zijn.

Daarnaast voeren we gesprekken met omgevingsmanagers en bepalen we de prioriteiten vanuit de wijkagenda’s. Dit alles leidt tot een overzicht en een advies voor de gemeente Tilburg zodat zij verdere keuzes kan maken in de sociale basisinfrastructuur in drie verschillende Tilburgse wijken. Vervolgens ontvangt de gemeente ons voorstel voor een uitrol over de gehele gemeente. Eerdere wijkgerichte projecten van het Louis Bolk Instituut hebben geleid tot wijken waarin de mentale gezondheid van bewoners aantoonbaar verbeterde.

Zie ook: