Onderzoek naar PMS

Homeopathie kan klachten bij PMS of PMDD verminderen

Een recente praktijkgerichte studie van het Louis Bolk Instituut, dat in meerdere centra is uitgevoerd, toont aan dat het toevoegen van een homeopathische behandeling aan standaardzorg premenstruele klachten kan verminderen bij vrouwen die lijden aan een premenstruele stoornis (PMS) of premenstruele dysfore stoornis (PMDD). Daarnaast waren vrouwen positiever over hun algehele gezondheid en werd de belangrijkste klacht van de vrouwen beter verholpen dan wanneer zij alleen reguliere zorg kregen.
 

Symptomen

Veel vrouwen (tot wel 30%) lijden aan PMS of aan PMDD (1-8% van de vrouwen). Bij PMS hebben vrouwen last van zowel psychische als lichamelijke klachten in de twee weken voorafgaand aan de menstruatie. Denk daarbij aan pijnlijke borsten, (hevige) hoofdpijn, stemmingswisselingen en depressie. Vrouwen die lijden aan PMDD kunnen vergelijkbare klachten hebben, maar de klachten zijn veel heviger. Daarnaast kunnen zij agressief worden, angstaanvallen krijgen of zeer depressief raken. Er zijn op dit moment verschillende behandelingen om deze symptomen te verlichten waaronder een homeopathische behandeling.

Vergelijken behandeling van twee groepen patiënten in internationaal onderzoek

Harde bewijzen dat een homeopathische behandeling de symptomen van PMS en PMDD kan verminderen zijn er op dit moment nog niet. Dat komt omdat goede studies hiernaar tot op heden ontbreken. Er is nu gekeken of het haalbaar is een internationaal (Nederland, Zweden en Duitsland), praktijkgericht onderzoek te starten in meerdere centra om dit vast te stellen. Het opzetten van een dergelijke studie in de genoemde landen bleek lastig door verschillen in wettelijke status van homeopathie in Duitsland en weerstand vanuit de Zweedse Universiteit. Landen zoals Canada en Groot-Brittannië waar het wel mogelijk is om praktijkgerichte studies met homeopathische behandelingen uit te voeren bieden kansen voor toekomstige studies.

In totaal hebben 54 vrouwen meegedaan met deze studie. De vrouwen leden allemaal aan een milde tot ernstige vorm van PMS of aan PMDD en werden willekeurig ingedeeld in twee groepen; de ene groep kreeg de zorg of behandeling die zij altijd al kregen, de andere groep kreeg daarnaast ook een homeopathisch middel voorgeschreven. Na vier menstruaties werd aan de hand van dagboeken die de vrouwen bijhielden bepaald wat het effect van de behandeling was.

Verlichting van klachten

Het bleek dat de groep vrouwen die een homeopathische behandeling kreeg een verlichting van de belangrijkste klachten ervaarden, minder last had van premenstruele symptomen en zich daarnaast over het algemeen gezien gezonder voelden ten opzichte van de vrouwen die enkel de standaardzorg kregen.

In deze praktijkgerichte studie is niet vastgesteld welk onderdeel van de homeopathische behandeling voor het positieve resultaat zorgt. Het gesprek of de relatie met de homeopaat zou een belangrijke rol kunnen spelen evenals het toegediende homeopathische middel. Gezien de positieve resultaten, wijst dit onderzoek erop dat het nuttig kan zijn een homeopathische behandeling toe te voegen aan de standaard zorg voor PMS of PMDD.